Meeuwen Callantsoog

Algemene voorwaarden

De inhoud van onze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij dragen echter geen aansprakelijkheid voor eventuele veranderingen. Uitsluitend de in de boekingsbevestiging genoemde details zijn bindend.

De verhuurder behoudt zich ten alle tijde het recht voor gasten naar een geldige legitimatie te vragen, een boekingsaanvraag te weigeren of aanvullende huurvoorwaarden te stellen. De verhuurder en eigenaar van de woning behouden zich te allen tijde tijdens uw verblijft het recht voor de woning en alle ruimtes te betreden.

Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van de verhuurder zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Aankomst en vertrek

De op uw contract vermelde aankomst- en vertrekdagen zijn bindend. Bij latere aankomst of eerder vertrek heeft de huurder geen recht op teruggaaf van de huursom. Latere aankomst en aankomst op zondag is in overleg mogelijk.

Bij vertrek dient u de woning opgeruimd achter te laten; bezemschoon, afvalbakken leeg, glas en plastic flessen verwijderd, een opgeruimde keuken met schoon serviesgoed, een uitgepakte vaatwasser en lege koelkast.

Verblijfsduur

Alle overeenkomsten betreffen een huurovereenkomst welke naar haar aard van korte duur is, te weten bestemd tot het tijdelijk gebruiken van de woning als vakantiewoning. De huurovereenkomst geldt dan ook uitsluitend voor de in deze overeenkomst aangegeven perioden. Er bestaat geen recht op huurbescherming en de huurder verplicht zich het gehuurde aan het einde van de termijn te verlaten.

Zelf meebrengen

De huurder is verplicht om passend beddengoed te gebruiken, gehuurd of zelf meegebracht. Bij de huizen wordt geen keukenlinnen en handdoeken geleverd, tenzij anders vermeld.

Roken

Het is in geen enkel huis toegestaan binnen te roken. Binnen roken is reden tot ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. U kunt verzocht worden het gehuurde object per direct te verlaten.

Verhuur aan jongeren

In een beperkt aantal woningen zijn groepen jongeren (onder de 26 jaar) toegestaan. Verhuur kan in dit geval alleen in overleg met de verhuurder. Indien de hurende partij een groep jongeren betreft en dit niet vooraf gemeld is, leidt dit tot onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding.

Overlast & verbod op feesten

Versterkte muziek; het organiseren van feesten zoals studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen; gebruik van drugs en andere verboden middelen is in alle woningen verboden en leidt tot onmiddellijke ontzetting van de woning.  De huurder heeft hierbij geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom.  

De huurders kunnen door de eigenaar/ beheerder verzocht worden om het gehuurde object per direct te verlaten; indien eigendommen worden vernield of misbruikt, dan wel in geval van klachten van de omwonenden. De huurder heeft hierbij geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom. Daarbij zal de schade verhaald worden op de hoofdhuurder.

Overbezetting

Het huurobject mag niet door meer personen bewoond worden dan afgesproken. Het afgesproken aantal is inclusief kinderen en baby’s. Gebruik van de vakantiewoning door meer personen dan vastgelegd in het contract leidt tot onmiddellijke ontbinding van het contract zonder recht op vergoeding. Het ontvangen van bezoek mag alleen na goedkeuring van de verhuurder en tot het maximaal aantal personen waarvoor de woning geschikt is.

Huisdieren

Huisdieren zijn enkel toegestaan wanneer er in het contract melding van gemaakt is. Het is niet toegestaan huisdieren in de slaapkamer(s) toe te laten. U dient ter bescherming van het meubilair afdekkleden mee te brengen. Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden indien blijkt dat meubilair of bedden onder de haren zitten en dit bijzonder veel schoonmaak met zich meebrengt.

Klachten

De huurder verklaart zich met de ligging, inrichting en staat  van onderhoud van het onderkomen bekend. Indien er iets niet in orde is met uw geboekte vakantiewoning, vragen wij u dit DIRECT aan het begin van uw verblijf of probleemsituatie bij de verhuurder te melden. De verhuurder zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen. De verhuurder is niet verplicht later gemelde klachten, met uitzondering van storingen, in behandeling te nemen.

Klachten die pas na het verstrijken van de huurperiode worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen.

De huurder dient de verhuurder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.

Annulering

De eigenaar gaat ervan uit dat u een reis- en annuleringsverzekering afsluit, dan wel eventuele risico’s van annulering voor eigen rekening neemt. U dient tevens over wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te bezitten die gedurende de huurperiode geldig is.

U kunt uw boeking uitsluitend schriftelijk annuleren. Indien u de vakantie annuleert, bent u de boekingskosten en de volgende bedragen verschuldigd:

- Meer dan 91 dagen voor aankomst: 20 % van het huurbedrag
- Vanaf 90 dagen tot 61 dagen voor aankomst: 50 % van het huurbedrag
- Vanaf 60 dagen tot 31 dagen voor aankomst: 75 % van het huurbedrag
- Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aankomst: 90 % van het huurbedrag
- Minder dan 14 dagen voor aankomst, of geen bericht: Totale huurbedrag

Indien de woning op een later tijdstip in de door u geannuleerde opnieuw verhuurd wordt of anderzijds bezet is, is dit geen reden voor extra teruggaaf.

Annulering door de verhuurder

Mochten wij door onvoorziene omstandigheden de boeking niet kunnen realiseren, dan wordt de reeds betaalde huur geretourneerd. Verdergaande aanspraken van de kant van de huurder in dit geval worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Boeking/betaling

De betalingsvoorwaarden staan op uw boekingsbevestiging. Indien de huurder, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De verhuurder houdt zich het recht voor om een borgsom te vragen, die dan wel vooraf of bij aankomst betaald dient te worden. De borg wordt bij vertrek, na inspectie, terugbetaald of op uw bank-/girorekening teruggestort.

Aansprakelijkheid

De huurder is verantwoordelijk voor een goede behandeling van het onderkomen en het inventaris tijdens zijn verblijf. Eventuele huisregels geldend in uw onderkomen maken onlosmakelijk deel uit van uw huurovereenkomst.

De huurders zijn tijdens het verblijf volledig aansprakelijk voor schade aan de woning en schade en/of verlies van het inventaris, die door toedoen van de huurders of het gezelschap van de huurder is ontstaan. De huurder heeft de plicht de schade onmiddellijk te melden aan de verhuurder. Deze schade moet vervolgens volledig worden vergoed.

Ook houdt de verhuurder zich het recht voor de gemaakte schade achteraf in rekening te brengen. LekkerNaarZee communiceert niet met uw aansprakelijkheids verzekering. U bent verplicht de kosten van schade persoonlijk te vergoeden. Vergoeding door uw verzekeraar is een zaak die u na het betalen van de schade persoonlijk zult moeten regelen.

De verhuurder/eigenaar draagt geen  verantwoordelijkheid voor diefstal, schade aan persoonlijke bezitten en de gevolgen van ongevallen die huurders in of nabij het huis overkomen.

De verhuurder/eigenaar is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Zoek in ons aanbod van 135 vakantiehuizen